Category: Đời sống

Hướng dẫn chuyển tiền bằng ATM yucho

Chuyển tiền bằng máy ATM là một kĩ năng cần thiết cho cuộc sống ở bên Nhật, khi bạn muốn gửi tiền cho bạn bè hoặc trả tiền hóa đơn điện nước. Tuy nhiên, cách thức chuyển tiền bằng máy ATM khá phức tạp, đặc biệt đối với những ai không giỏi Kanji. Chính vì

Đề thi JLPT Năm 2012

Đề thi JLPT năm 2012 [su_tabs] [su_tab title=”N1” disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””][/su_tab] [su_tab title=”N2” disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””] Từ vựng- Kanji [su_document url=”https://cuocsongnhatban.com/wp-content/uploads/2018/11/de-thi-mau-2012N2tu-vung-chu-han.pdf”] Ngữ pháp [su_document url=”https://cuocsongnhatban.com/wp-content/uploads/2018/11/de-thi-mau-2012N2-ngu-phap.pdf”] Đọc hiểu [su_document url=”https://cuocsongnhatban.com/wp-content/uploads/2018/11/de-thi-mau-2012N2-dokkai.pdf”] Nghe hiểu 問題1 [su_audio url=”https://cuocsongnhatban.com/wp-content/uploads/2018/11/N2Q1.mp3″] 問題2 [su_audio url=”https://cuocsongnhatban.com/wp-content/uploads/2018/11/N2Q2.mp3″] 問題3 [su_audio url=”https://cuocsongnhatban.com/wp-content/uploads/2018/11/N2Q3.mp3″] 問題4 [su_audio url=”https://cuocsongnhatban.com/wp-content/uploads/2018/11/N2Q4.mp3″] 問題5 [su_audio url=”https://cuocsongnhatban.com/wp-content/uploads/2018/11/N2Q5.mp3″] [su_document url=”https://cuocsongnhatban.com/wp-content/uploads/2018/11/de-thi-mau-2012-N2-choukai.pdf”] Đáp án [su_document