Chuyên mục: Hồ sơ sang Nhật

Hướng dẫn về điều chỉnh thuế cuối năm tại Nhật (年末調整)

Thời điểm tháng 10 đến tháng 12 cuối năm cũng là thời điểm các công ty sẽ nhận được một số giấy tờ để làm thủ tục 年末調整 (nenmatsuchousei). Việc đăng ký thủ tục 年末調整 sẽ giúp bạn giảm được một phần không nhỏ các khoản thuế mà bạn phải đóng cho chính phủ Nhật Bản.