Category: Học tiếng Nhật

Hướng dẫn rút tiền từ Mercari

Hướng dẫn chi tiết cách rút tiền từ ứng dụng mercari Nhật Bản, sau khi bạn đã bán được một số mặt hàng trên mercari. Bạn cần rút tiền về tài khoản trong khoảng thời gian là 180 ngày, Hướng dẫn bán hàng mercari chi tiết tại đây Trước khi các bạn tiến hành rút