Tại nhật việc mua bán qua mạng hoặc thanh toán các hóa đơn nếu có thẻ credit card thì sẽ rất tiện lợi. Tuy nhiên không dễ dàng để đăng ký thể credit card. vì thế chúng ta có thể sử dụng thẻ debit card. Thẻ nạp tiền vào rồi sử dụng.Thẻ đăng ký dễ