Hướng dẫn chuyển tiền bằng ATM yucho

Chuyển tiền bằng máy ATM là một kĩ năng cần thiết cho cuộc sống ở bên Nhật, khi bạn muốn gửi tiền cho bạn bè hoặc trả tiền hóa đơn điện nước. Tuy nhiên, cách thức chuyển tiền bằng máy ATM khá phức tạp, đặc biệt đối với những ai không giỏi Kanji. Chính vì thế, hôm nay mình xin được hướng dẫn các bạn các bước với hình ảnh minh họa cụ thể.

Lưu ý:

Trong vòng 6 tháng kể từ ngày bạn nhập quốc, thẻ hoặc sổ của bạn sẽ không có chức năng chuyển tiền. Trong thời gian này, nếu bạn muốn gửi tiền, bạn phải đến bưu điện gần nhất để gửi tiền qua nhân viên bưu điện. Sau 6 tháng, thẻ hoặc sổ tài khoản của bạn sẽ tự động có tính năng chuyển tiền. Tuy nhiên, vẫn có những trường hợp sau 6 tháng vẫn không chuyển tiền được

Màn hình cây ATM

Bạn chọn nút ご送金 (gửi tiền) để thực hiện thao tác chuyển tiền. Ở máy ATM của những ngân hàng khác, có thể là nút 振込

Trường hợp 1: Gửi cùng ngân hàng yucho

Bạn làm như sau:

Chọn nút ゆうちょ銀行へのご送金

Màn hình sẽ hiện ra bảng thông báo lừa đảo. Nếu bạn chắc chắn về tài khoản mình muốn gửi đến, hãy bấm 次へ

Ok

 

Sau đó máy sẽ yêu cầu bạn đưa thẻ hoặc sổ ngân hàng vào, ở đây mình dùng thẻ.

Nhập mật khẩu

Sau đó bạn chọn tiếp 記号番号

Màn hình sau sẽ xuất hiện, bạn bấm 5 hoặc 6 số đầu của tài khoản bạn muốn gửi tiền đến. Giả sử tài khoản mình muốn gửi tiền đến có dạng 18170-993**** thì bạn nhập 18170 vào

Sau đó bạn nhập vào dãy 993****

Tiếp theo bạn nhập số tiền muốn gửi. Ví dụ ở đây mình muốn gửi 1 yen thì mình bấm sô 1 cộng kí hiệu 円, nếu bạn muốn gửi 1000 yen thì bấm 1 thêm kí hiệu 千 và 円, tương tự với 10000 yen bạn bấm 1+万+円

Sau đó màn hình xác nhận sẽ xuất hiện có phải bạn muốn gửi 1 yen không. Bấm 確認 (nút màu xanh) nếu bạn đã xác nhận, bấm 訂正 (nút màu vàng) nếu bạn muốn bấm lại số tiền gửi. Còn nếu bạn muốn hủy toàn bộ thao tác, bạn bấm nút 取消 (màu đỏ) bất kì lúc nào.

Khi bạn bấm 確認, màn hình tiếp theo sẽ xuất hiện. Máy hỏi bạn nếu bạn có muốn thông báo cho người nhận không. Nếu có, bạn chọn はい (và sẽ mất 100 yen). Nếu không, bạn chọn いいえ.

Khi bạn bấm 確認, màn hình tiếp theo sẽ xuất hiện. Máy hỏi bạn nếu bạn có muốn thông báo cho người nhận không. Nếu có, bạn chọn はい (và sẽ mất 100 yen). Nếu không, bạn chọn いいえ.

Trường hợp 2 : Gửi khác ngân hàng

Lưu ý : Khi muốn gửi cho ngân hàng khác, bạn nên kiểm tra tên ngân hàng, tên chi nhánh, và số tài khoản

Bạn chọn màn hình sau

Đây là nhắc nhở bạn về nạn lừa đảo chuyển tiền. chọn 次へ

Đút thẻ hoặc sổ vào

Nhập mật khẩu 4 số

Chọn ngân hàng để gửi. Mình làm mẫu với ngân hàng mizuho

Tiếp theo bạn chọn chữ đầu của tên chi nhánh theo bảng chữ cái katakana. Do chi nhánh của mình là 新宿南口店, chữ đầu là shi (シ).

Sau đó một loạt tên chi nhánh hiện ra. Nếu trên màn hình không có tên chi nhánh bạn cần tìm, bạn chọn 次を表示 cho đến khi tìm thấy tên chi nhánh đó.

Sau đó bạn chọn 普通預金

Tiếp theo bạn thực hiện thao tác nhập số tài khoản, số tiền và xác nhận giống như trường hợp 1.

Sau đó máy sẽ hỏi bạn có muốn gửi tiền dưới tên của bạn không ở chỗ ご依頼人名. Bạn chọn はい nếu đồng ý. Thường là ko cần

Nhập số điện thoại

Màn hình sau xuất hiện, bạn chọn 確認. Nếu bạn muốn hủy toàn bộ thao tác, chọn 取消 (nút đỏ)

Xác nhận lại lần cuối

 

Bạn bấm 確認 là tiền sẽ được chuyển.

Thường gửi khác ngân hàng sẽ không nhận được luôn mà phải qua ngày làm việc hôm sau.

 

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.