Đối với các bạn không rành tiếng Nhật thì có thể sử dụng mẫu phiếu chẩn đoán bệnh bằng tiếng Việt thì việc khám bệnh sẽ dễ dàng hơn. Dưới đây là mẫu phiếu khám song ngữ Nhật-Việt do tỉnh kanagawa cung cấp, tuy nhiên các bạn cũng có thể sử dụng cho các bệnh