Đối với những bạn mới sang Nhật. Việc sở hữu một số điện thoại là điều cần thiết đầu tiên để đi làm baito hoặc đăng ký các giấy tờ khác. Việc đăng ký tại các nhà mạng thường khá khó khăn do các bạn chưa biết tiếng, cước phí hàng tháng khá đắt. Do