Thông tin về bảo hiểm y tế tại Nhật

Bảo hiểm y tế công

Phí y tế và bảo hiểm y tế công

Nếu gia nhập bảo hiểm y tế, cơ bản mức phí y tế được thống nhất toàn quốc chỉ phải chi trả 30%. Nhưng nếu
không gia nhập bảo hiểm y tế công khi có vấn đề liên quan với cơ quan y tế, phải chi trả toàn bộ chi phí. Hơn
thế nữa cơ quan y tế cũng có thể tự do yêu cầu thanh toán mức phí. Vì vậy mức chi trả sẽ trở nên khá cao.

Các loại chữa trị không nằm trong phạm vi được bảo hiểm

Nếu gia nhập bảo hiểm y tế công, mức chi trả phí y tế cơ bản chỉ có 30%. Tuy nhiên những trường hợp như sau
không được áp dụng bảo hiểm.

 

Thương tật do tai nạn giao
thông, đánh nhau
Thương tật do sự vô ý thức, hành vi phạm pháp của người khác gây ra, thì người gây
ra thương tật có trách nhiệm phải chi trả phí y tế. Trong trường hơp không thể đòi tiền
bồi thường như người gây ra tai nạn giao thông rồi bỏ chạy, chính phủ cũng có chế
độ bồi thường với mức tiền đền bù theo quy định của pháp luật (chế độ bồi thường
chính phủ)
Mang thai, sinh đẻ thông
thường
Phá thai không phải do
lý do bệnh tật
Kiểm tra sức khỏe, khám
sức khỏe toàn diện.
Một số khu vực có thể trợ
cấp về một phần phí kiểm
tra
Chích ngừa (ngoại trừ một
số loại thuốc ngừa theo quy
định của pháp luật)
Chỉnh hình làm đẹp, chỉnh
răng
Tai nạn, thương tật xảy ra
trong khi làm việc hay trên
đường đi làm (đối tượng
của bảo hiểm tai nạn lao
động)
Phí chênh lệch sử dụng
giường đặc biệt khi nhập
viện
Những loại thuốc, trị
liệu,phẫu thuật, kiểm tra
khác không nằm trong
phạm vi bảo hiểm khám và
chữa bệnh.

 

 

Bảo hiểm y tế tư nhân.

Trong bảo hiểm y tế có bảo hiểm y tế do tư nhân kinh doanh như công ty bảo hiểm sinh mạng. Loại bảo hiểm
này là trả một khoản phí tích góp nhất định theo kỳ, khi bị bệnh, tai nạn phải nhập viện hay phẫu thuật mà nằm
trong phạm vi bảo hiểm thì sau đó sẽ nhận được tiền bảo hiểm. Vì vậy nếu không gia nhập bảo hiểm y tế công
thì tạm thời phải chi trả toàn bộ phí y tế nên xin hãy chú ý.

Bảo hiểm sức khỏe.

(1) Đối tượng gia nhập

Người đang làm việc ở xí nghiệp, công ty.

(2) Thủ tục gia nhập

Thủ tục gia nhập được tiến hành tại xí nghiệp, công ty nơi đang làm việc. Hỏi chi tiết tại nơi làm việc.

(3) Thẻ bảo hiểm

Nếu gia nhập bảo hiểm sẽ nhận được thẻ bảo hiểm, thẻ bảo hiểm là vật chứng minh đã gia nhập bảo hiểm, do
đó xin hãy giữ gìn một cách cẩn thận. Trên thẻ bảo hiểm có ghi họ tên, địa chỉ của người gia nhập bảo hiểm. Khi
đi khám bệnh phải xuất trình thẻ bảo hiểm tại quầy tiếp tân của cơ quan y tế. Khi đi du lịch trong nước Nhật
cũng nên mang theo thẻ bảo hiểm. Ngoài ra không thể cho muợn hay mua bán thẻ bảo hiểm.

(4) Mức phí tự chi trả tại cơ quan y tế

Mức phí chi trả khi chữa trị bệnh tật hay thương tật là 30%. Tuy nhiên đối với người từ 70 đến 74 tuổi thì căn cứ
vào mức thu nhập, mức phí chi trả là 20% hay 30%. Ngoài ra mức phí chi trả của trẻ em từ 0 tuổi đến tuổi trước
khi đi học theo giáo dục nghĩa vụ là 20%.

Mức tự chi trả trong bảo hiểm sức khỏe (người gia nhập bảo hiểm, người sống dựa vào người gia
nhập bảo hiểm)

Bảo hiểm sức khỏe quốc dân

(1) Đối tượng gia nhập

Đối tượng gia nhập là người đang không gia nhập bảo hiểm sức khỏe của cơ quan làm việc. Người nước ngoài
cũng vậy, người được đăng ký lưu trú cơ bản và đang không gia nhập bảo hiểm sức khỏe tại cơ quan làm việc
của mình thì phải gia nhập bảo hiểm sức khỏe quốc dân. Ngoài ra người mà ban đầu khi vào Nhật có thời gian
cư trú dưới 3 tháng, nhưng sau đó được cho phép cư trú trên 3 tháng thì việc gia nhập bảo hiểm sức khỏe quốc
dân là cần thiết nên xin hãy chú ý.

* Tuy nhiên, tại một số nước đã ký kết Hiệp định bảo hiểm xã hội với Nhật bản bạn không cần phải mua bảo
hiểm sức khỏe nữa khi đến Nhật

Để tránh tình trạng phải mua bảo hiểm sức khỏe hai lần (cần có giấy tờ chứng minh đã mua bảo hiểm để được
chi trả cho việc khám bệnh tại Nhật) Về chi tiết, xin tham khảo trang web của Cơ quan tiền hưu Nhật Bản.
http://www.nenkin.go.jp/
(2) Thủ tục gia nhập
Việc thủ tục gia nhập được tiến hành tại bộ phận phụ trách về bảo hiểm sức khỏe quốc dân của phòng hành
chính nơi mình đang sống.
Giấy tờ cần thiết

  1. Phiếu cư trú (juuminhyo)
  2. Những người có thời gian lưu trú dưới 3 tháng thì cần giấy tờ chứng minh tư cách
    cư trú tại Nhật trên 3 tháng
    (giấy phép nhập học và giấy chứng minh sinh viên)

(3) Thẻ bảo hiểm

Nếu gia nhập bảo hiểm sẽ nhận được thẻ bảo hiểm. Thẻ bảo hiểm là vật chứng minh đã gia nhập bảo hiểm. Do
đó xin hãy giữ lại thẻ đó một cách cẩn thận. Trên thẻ bảo hiểm có ghi họ tên, địa chỉ của người gia nhập bảo
hiểm. Khi đi khám bệnh phải xuất trình thẻ bảo hiểm tại quầy tiếp tân của cơ quan y tế. Khi đi du lịch trong nước
Nhật thì cũng nên mang theo thẻ bảo hiểm. Ngoài ra không thể cho muợn hay mua bán thẻ bảo hiểm.

(4) Mức phí tự chi trả tại cơ quan y tế
Mức phí tự chi trả khi chữa trị bệnh tật hay thương tật là 30%. Tuy nhiên đối với người từ70 đến 74 tuổi thì căn
cứ vào mức thu nhập, mức phí chi trả là 20% hay 30%. Ngoài ra mức phí tự chi trả của trẻ em từ 0 tuổi đến từ 0
tuổi đến tuổi trước khi đi học là 20%.
Chú ý: Những người trên 75 tuổi (hoặc người có bệnh tật nhất định từ 65 đến 74 tuổi) là đối tượng của chế độ y
tế sau độ tuổi 75.
(5) Phí bảo hiểm

Những ai gia nhập bảo hiểm sức khỏe quốc dân thì nhất định phải đóng tiền bảo hiểm.
Tự mình phải đi đóng phí bảo hiểm thông qua các cơ quan tài chính. Mang giấy thanh toán phí bảo hiểm (được
gửi đến từ phòng hành chính) đến cơ quan tài chính hay phòng hành chính để đóng, hoặc là sử dụng dịch vụ
chuyển khoản của cơ quan tài chính để đóng phí bảo hiểm. Cũng có trường hợp nhân viên thu phí đến nhà để
thu phí.

Mức phí bảo hiểm tùy nơi khác nhau. Mức phí được quyết định hằng năm tùy theo thu nhập, số người trong gia
đình. Tuy nhiên trong trường hợp năm thứ nhất sinh sống tại Nhật, trước năm đó vì không có thu nhập nên
được đóng mức phí bảo hiểm ở mức thấp nhất, từ năm thứ 2 trở đi căn cứ vào mức thu nhập phí bảo hiểm sẽ
thay đổi. Hơn nữa người từ 40 tuổi trở lên đến 65 tuổi sẽ bị tính thêm phí bảo hiểm điều dưỡng

Nếu đóng phí bảo hiểm chậm trễ thì thẻ bảo hiểm sẽ bị thu hồi, thay vào đó sẽ được phát giấy chứng minh tư
cách người được bảo hiểm. Trong thời gian chờ phát hành có khi toàn bộ phí y tế phải tự chi trả (sau đó yêu
cầu phòng hành chính khu vực hoặc tổ chức trực thuộc thanh toán). Ngoài ra, nếu không đóng tiền bảo hiểm thì
có khi sẽ bị tịch thu tài sản…Vì vậy bạn không nên chậm trễ mà hãyđóng phí bảo hiểm cho đúng hạn. Sẽ có
trường hợp miễn giảm phí bảo hiểm khi gặp trường hợp khó khăn trong việc đóng bảo hiểm như khi gặp thiên
tai thảm họa, thất nghiệp và phá sản .v.v… Xin hãy trao đổi với bộ phận phụ trách về bảo hiểm sức khỏe quốc
dân của phòng hành chính khu vực.

Add a Comment

Your email address will not be published.